24 مرداد 1396
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در ايجاد فضاي رقابتي موفق عمل كرده است

تدوين و تصويب مقررات در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با رويكرد ايجاد فضاي رقابتي سالم در بين فعالان عرصه ICT انجام شده و هدف نهائي اين بوده كه مردم انتخابگر باشند و براساس كيفيت و قيمت مناسب خدمات، اپراتور خود را انتخاب كنند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، محمود واعظي در آخرين جلسه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در دولت يازدهم با اشاره به مطلب فوق گفت: مصوبات كميسيون بويژه در دو سال اخير در ايجاد تحولات بازار ICT نقش بسزايي داشته و رونق بسياري در اين عرصه ايجاد كرده است. 
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گسترش و رونق شبكه و بازار ICT را نتيجه تلاش، تجربه، دورانديشي و دلسوزي اعضاي كميسيون، معاونين و مديران رگولاتوري عنوان كرد و ضمن قدرداني اظهار اميدواري كرد با استمرار اين روند، خدمات بيشتر و با كيفيت بالاتري در حوزه ICT به مردم ارائه شود. 
همچنين در اين جلسه دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رشد بازار ICT از ۱۶ هزار ميليارد تومان به ۴۲ هزار ميليارد تومان در طي ۴ سال گذشته را نتيجه تصويب مقررات آينده‌نگرانه و تسهيل‌كننده عنوان كرد و گفت: در بستر ايجاد شده درآمد حاصل از فعاليت در حوزه ICT در برنامه ششم تا ۱۱۰ هزار ميليارد تومان قابل توسعه پيش‌بيني شده است. 
علي‌اصغر عميديان افزود: ۴ سال پيش در حوزه باند پهن ثابت و سيار ۳ ميليون و ۳۷۰ هزار مشترك وجود داشت كه با تصويب اصول حاكم بر پروانه‌هاي مختلف در كميسيون در حال حاضر اين رقم به ۵۲ ميليون مشترك رسيده است. 
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي با اشاره به اينكه در طي ۴ سال گذشته ۲۸ هزار شركت نماد تجارت الكترونيكي دريافت كردند، گفت: با پروانه‌هاي صادر شده، كسب و كارهاي ديجيتالي پايه‌گذاري شده و در حال حاضر بر بستر ICT حدود ۱۲۰ هزار اپليكيشن شكل گرفته است. 
وي ضمن قدرداني از اعضاي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات عنوان كرد: در حال حاضر حوزه ICT در بخش ثابت و سيار و ديتا و صوت به ديدگاههاي توسعه‌اي كميسيون دلگرم است و اميدوارم كه اين روند در سالهاي پيش‌رو نيز استمرار داشته باشد.

Powered by Tetis PORTAL