12 شهريور 1396
برندگان كارور (اپراتور) پستي اعلام شدند

شركت ترن پارت تيپاكس و كنسرسيوم شركت حمل و نقل كالاي تهران (بادپا) برنده مزايده كارور (اپراتور) پستي شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، سخنگوي اين سازمان با اعلام مطلب فوق گفت: صدور پروانه فعاليت براي حداقل دو كارور پستي در بخش غيردولتي با هدف ساماندهي فعاليتهاي پستي و ايجاد و توسعه رقابت سالم در بخش پست در اساسنامه جديد شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران و مصوبه ۲۵۴ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات پيش‌بيني و تصويب شده است.
جهانگير اسدي با اشاره به انتشار فراخوان عمومي مزايده كارور پستي در فروردين سال جاري افزود: پس از پايان مهلت خريد اسناد و برگزاري جلسات كارشناسي و توجيهي با خريداران، ۵ متقاضي غيردولتي در قالب ۳ كنسرسيوم و ۲ شركت اسناد مزايده را تكميل و براي حضور در مراحل بعدي مزايده آمادگي خود را اعلام كردند.
وي گفت: پس از انجام فرايند مزايده ارزيابي فني و بازرگاني شركت ترن پارت تيپاكس و كنسرسيوم شركت حمل و نقل كالاي تهران در مزايده انتخاب كاروران پستي برنده شدند.
اسدي درباره زمان اعطاي پروانه كارور پستي اظهار كرد: در حال حاضر برندگان مزايده در حال تكميل اسناد و مدارك مورد نياز براي دريافت پروانه هستند و پس از پايان اين فرايند، پروانه كاروران پستي صادر مي‌شود.

Powered by Tetis PORTAL