نظارت بر خدمات ارتباطي

  نظارت بر خدمات ارتباطي در قالب پنج بخش به شرح ذيل انجام مي‌شود: 
1- نظارت و بازرسي در حوزه فناوري اطلاعات
2
- امور مربوط به صدور پروانه ارائه خدمات فناوري اطلاعات
3- اندازه‌گيري شاخص‌هاي فناوري اطلاعات
4- رسيدگي به شكايات
5- ساير فعاليت ها

        

ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه عرضه كنندگان خدمات اينترنت رسا (ISP)
ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه توزيع كنندگان اينترنت
مصوبه جلسه شماره 19 مورخ 3/10/1385 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

شركت‌هاي دارنده پروانه ISP در استان‌ها
شركت‌هاي دارنده پروانه ISDP در استان‌ها
نمايندگي‌هاي شركت‌هاي PAP در استان‌ها


Powered by Tetis PORTAL