اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه شمال‌شرق


آدرس : مشهدمقدس - بلوار سجاد - بلوار خيام - خيابان پيام - ساختمان پست بانك - طبقه 8

كدپستي: 37715 - 91858

تلفن (ها) : 9-37650544 051
دورنگار : 7635516 - 051
پست الكترونيكي : mashhad@cra.ir

Powered by Tetis PORTAL